Nu byter vi fokus från feature till effekt

För en tid sedan påbörjades ett arbete med att arbeta mer mål- och effektfokuserat på SVTi. Liksom många företag gissar jag hade vårt fokus varit alldeles för stort på features och skisser och alldeles för svaga på att se vad som fungerar, vad som används och vad som bara tar uppmärksamhet från något bättre.

Mot en hypotesdriven utveckling

En inspirationskälla har varit Lean UX av Jeff Gothelf. Jeff förenar Agile, Lean Startup och Design Thinking på ett skickligt sätt och beskriver övertygande värdet av att fokusera på effekt, värdet av delaktighet och Continuous Discovery.

När målet är tydligt blir våra features och lösningar antaganden. Vi tror att en feature kan vara en lösning för att få en önskvärd effekt men vi försöker snabbt validera att det stämmer, genom t.ex. prototyper, användartester, A/B-tester eller analys. Snabb feedback möjliggörs idag genom vår Continuous Delivery-strategi med dagliga releaser. Här beskriver Johan hur de jobbar med RITE i Flow-projektet – Lean Flow.

Screen Shot 2014-09-06 at 19.38.08
By Harold Jarche CC-BY-NC-SA

Våga kasta – våga misslyckas

Det här betyder också att vi slänger mycket. En feature som inte fungerar tar bara fokus från andra delar. Hypoteser som visar sig vara fel gör att man måste tänka om och hitta nya vägar att uppnå effekt. Vi måste ha en tillåtade kultur där misslyckande är ok och där man kan känna sig trygg att experimentera och ifrågasätta gamla sanningar. I slutänden handlar det om att optimera lärandet.

Screen Shot 2014-09-08 at 10.41.13

På våra demo presenterar vi numera inte (bara) features utan effekten i relation till projektmål. I vår senaste demo presenterades t.ex. hur time spent ökar i nya barnkanalen, bounce-rate, utfallet av användartester, A/B-tester, hypoteser som falsifierats eller validerats. Fokus på demon blir att visa på resultat och sprida kunskap. Demon besvarar inte längre bara frågan:

Vad har vi gjort sen sist?

utan även:

Vad har vi testat?

Vilka antaganden stämmer?

Är vi på väg mot vårt mål?

Vad har vi lärt oss?

Förändrade roller

Det här har inneburit en omställning i hela organisationen. En förändring för både beställare, styrgrupper och inte minst i teamen. För beställare och styrgrupp har det inneburit att det blivit viktigare att fokusera på det kanske viktigaste – att specificera mål och vision för projekt och produkt. Det ger oss också möjlighet att tidigare upptäcka motstridiga mål.

Från fabrik till kreativ studio

Ibland liknas team med en fabrik. En fabrik ger man uppgift att producera och värdeord för en fabrik är effektivitet och snabbhet. Den jämförelsen blir mer och mer irrelevant idag på SVTi. Största delen av vår innovation sker idag i teamen och teamen ansvarar inte bara för utförande utan också för att projektet faktiskt lyckas, att man når de mål man satt upp för projektet, att man når rätt målgrupp och att användarna är nöjda. Teamets uppgift blir svårare, roligare och mer meningsfullt. Idéhöjd blir lika viktigt som effektivitet.

I teamen har vi sedan ett flera år tillbaka gått mot en större bredd med konceptutvecklare, designer, interaktionsdesigner, utvecklare, test och devops. Det betyder att teamen har stor kreativ höjd och förmåga att gå från mål till produktion.

Screen Shot 2014-09-06 at 18.59.20

Delaktighet och att hela teamet förstår och känner till målen har blivit viktigare. Det sker delvis genom en nära kontakt med beställare men framför allt genom att vi involverar teamen i hela processen genom t.ex. Design Studios. Teamen bygger upp en gemensam förståelse och kunskap inom sitt område ju längre de jobbar tillsammans och lär sig föstå sina användare.

Det här är början på en resa för oss. Våra team jobbar idag olika och vi prövar oss fram bland metoder och processer.

Hur jobbar ni?  Hör gärna av er och berätta om era erfarenheter eller idéer.