Lean Flow

När man pratar om Lean UX, älskar de flesta idén om det, men många har olika, ganska vaga uppfattningar om vad det betyder. Lite som mottagandet av SVT Flow, många har uttryckt att de gillar tjänsten, men förstår inte riktigt vad den är. Martin Jönsson, @MJSverigesRadio, beskrev på Twitter vad han ansåg SVT Flow vara. Han kunde sammanfatta sin bild på under 140 tecken. Jag har inte den förmågan när det gäller Lean UX. Men det jag läser in mest i betydelsen är:

 • Att team med olika kompetenser jobbar fram en produkt tillsammans, utan att ha kravspecifikationer att följa.
 • Att produkten kommer ut på “marknaden” snabbt, med bara det minimum av funktioner som krävs för en funktionell tjänst som användare kan tycka om och attraheras av.
 • Att teamet fortsätter att designa och utveckla när produkten är ute på marknaden.

Vi har jobbat med agila metoder i flera år på SVTi, i korsfunktionella team, där designers, interaktionsdesigners, konceptutvecklare och front-/back-end utvecklare suttit i samma team. Vi har prövat olika sätt att jobba agilt med UX. Mycket har fungerat bra… men ibland har vi gjort för mycket design för tidigt; med följden att vi ibland missat målet och utvecklat onödiga funktioner,  eller så har vi inte hunnit bygga allt som “konceptats” fram och varit tvungna att gå igenom smärtan att stryka saker och blivit tvungna att designa snabb-fixar för att plåstra om produkten hjälpligt.

När vi har skapat SVT Flow har vi inte bara byggt en produkt som är lite annorlunda den videotjänst, SVT Play, som vi haft sedan tidigare. Vi har också jobbat lite annorlunda med UX än tidigare. De grundläggande funktionerna i tjänsten fanns sedan tidigare, och de flesta arbetsmetoderna har vi använt förut. Evolution, inte revolution.

Personas & Scenarier

För att få ett beslut på om tjänsten skulle byggas behövde vi visa upp “något”. Det här är ju alltid läskigt, eller rent av farligt. Så fort man har visat “något”, så fastnar den bilden lätt i människors (inklusive ditt eget) huvud. Vi har ett galleri av Personas på SVTi, baserade på intervjuer med riktiga människor, som vi brukar jobba med. För olika projekt väljer vi ut prioriterade typer som vi anpassar och skriver scenarier för. Scenarierna ska innehålla: Människor, Aktiviteter, Kontexter och Teknologi. För SVT Flow skapade vi på några dagar 3 huvudscenarier och de wireframes som kunde ge beslut att bygga tjänsten.

RITE + Krug + Design Studio

När teamet kunde köra igång med design och utveckling låg deadline redan obehagligt nära, därför ville vi snabbt och effektivt validera de antaganden vi redan hade gjort. Vi ville också snabbt komma vidare i UX-arbetet på ett sätt som var inkluderande för hela teamet och var lätt att stämma av mot de många intressenterna utanför teamet.

Vi bestämde oss för att använda oss av en process som kallas RITE metoden (Rapid Iterative Testing and Evaluation). Metoden liknar de användartester vi brukar göra, i det att vi sitter ned med en användare som ska utföra några uppgifter samtidigt som de “tänker högt”. Den stora skillnaden är att man inte väntar till slutet av studien med att sammanställa resultaten och föreslå förbättringar. Utan vi skruvar på prototypen mellan varje testtillfälle och följer upp hur det faller ut. Själva testerna och förbättringarna följer Steve Krugs metodik, vi håller dem enkla och informella och agerar bara på de tre värsta problemen varje gång. En viktig regel är också att bara fokusera på vad användaren faktiskt hade problem med (inte vad du själv insåg kunde förbättras när du tittade över axeln). Vi hade också fokus på att testa färg och form i dessa iterationer. Tyckte användarna om vad de såg? Någon slags “Minimal Likable Product” var viktigt att vi kunde säkerställa.

Flödesschema för en vecka med RITE

En vecka med RITE ser ut ungefär så här

 • Idégenerering tillsammans hela teamet
 • Wireframing av Interaktionsdesigner
 • Grafisk färg och form av Designer
 • Bygge av klickbar prototyp av Utvecklare
 • Användartest med testledare och 2 observatörer
 • “Förändringsråd” med teamet där max 3 förändringar får bli resultatet
 • Justering av prototyp
 • Användartest igen
 • “Förändringsråd” igen
 • “Design studio” med hela teamet
 • Justering av prototyp
 • Användartest igen
 • Teamet stämmer av fynd och förändringsloggen, fattar beslut och fyller på backlogg för utveckling

Jag tror att de flesta team som försökt sig på någon form av Lean UX har haft ganska svårt att få till det i början. Vi är inget undantag. Ett team på SVTi jobbar 50% av tiden med beställda uppdrag (i det här fallet Flow) och resten av tiden med underhåll och andra åtaganden. Därför kan det vara svårt att få hela teamet att ha en gemensam bild och känna engagemang när många designdelar fortfarande inte är lösta. Genom att låta olika team-medlemmar sitta med som observatörer vid användartester, föreslå förbättringar och följa upp test-fynden hittade vi ett gemensamt driv.

I processen la vi också in en så kallad Design Studio där hela teamet ritar tillsammans. Efter dessa involverande aktiviteter var hela teamet på samma bana, och utvecklare som normalt inte brukar engagera sig i designfrågor kom plötsligt till jobbet med idéer och inspel kring design-lösningar som de legat och funderat på kvällen innan.

Vidare utforskning

Efter förta RITE-rundan hade vi fått validering på så pass många grundstenar i produkten att user stories kunde skrivas och utvecklingen satte bra fart, med engagerade team-medlemmar som förstod och kände för produkten.

Refine vs. Explore

Bild från Basecamps blog Signal vs. Noise

RITE ger validering och förfining av en idé. Men vi hade vissa mål och ingångsvärden att ta hänsyn till, bland annat att lyfta in någon slags tanke om “broadcast på nätet”. Det gjorde att vi behövde lyfta blicken och utforska bredare för att hitta rätt lösning för produkten. Vi “rensade” våra hjärnor lite och tog fram ett annat sätt att konsumera video i SVT Flow. Det validerade och förfinade vi sedan ytterligare i en RITE-runda till.

Vad kunde gjort processen bättre?

En grundsten i agilt arbete är retrospektiv-möten. Trots sitt namn är syftet med “retron” att ta reda på hur vi ska jobba framöver, inte älta hur det hittills har gått. Vi hade mötet och skruvade som vanligt på processen  efter varje sprint och efter lansering gjorde vi en större tillbakablick, på hela projektet. Vi såg att teamet hade varit ganska förvirrat och oroligt fram tills användartester och Design Studio, efter dessa klarnade bilden och teamet kunde få mer momentum. Så framåt är det nog det vi ska ta med oss. Att involvera hela teamet och stake-holders tidigare i UX-arbetet, redan när Personas och Scenarios påbörjas.

Sedan release

Vi lyssnar in olika kanaler och plockar in testpersoner och kör användartester enligt Steve Krugs metod. Vi releasar kontinuerligt småfixar och SVT Flow blir förhoppningsvis bättre och bättre hela tiden…